Wokal

Śpiewem wyrażam emocje, które są we mnie

Mikrofon

JULIA LEŚNIAREK

OLIWIA KREMSKA

Galeria Talentów